Ánh Door tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời nỗ lực bảo vệ các quyền nói trên khi truy cập và sử dụng website anhdoor.com.

Anhdoor.com công bố Chính sách bảo mật trên website (sau đây gọi là “Chính sách”) để các bên quan tâm hiểu rõ:

(i) cách thức cửa cuốn Anhdoor.com thu thập, phân loại, lưu trữ và sử dụng thông tin về người truy cập, người sử dụng trang web;

(ii) quyền bảo mật thông tin cá nhân của khách truy cập khi sử dụng trang web này và

(iii) Cam kết bảo mật thông tin của Anhdoor.com.

I. Phạm vi của Chính sách

Chính sách này áp dụng cho tất cả các trang web mà Anhdoor.com trực tiếp sở hữu và/hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, trừ khi các trang web đó chỉ ra rằng Chính sách này không áp dụng.

Chính sách áp dụng cho các trang web có địa chỉ cụ thể sau:

• www.anhdoor.com

II. Thông tin mà Anhdoor.com thu thập trên trang web

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

• Truy cập và sử dụng trang web;

• Yêu cầu một đề nghị, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

•Đặt mua hàng hóa và dịch vụ;

•Tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi có giải thưởng, hoặc các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi khác;

• Đăng ký nhận bản tin, email quảng cáo hoặc các tài liệu, ấn phẩm khác;

•Đăng ký tham gia dự tuyển, gửi hồ sơ, sơ yếu lý lịch;

• Liên hệ Anhdoor.com.

Các thông tin khác nhau cần được cung cấp tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Những thông tin này bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc… Trong mọi tình huống đều có các biểu mẫu để điền cũng như mục nhập. Vui lòng lưu ý xem yêu cầu cung cấp thông tin này là bắt buộc hay tùy chọn.

Anhdoor.com cũng thu thập thông tin về việc bạn truy cập và sử dụng trang web. Những thông tin này bao gồm: các trang bạn xem trên trang web, các liên kết bạn nhấp vào, từ khóa bạn tìm kiếm; Địa chỉ IP máy tính của bạn, loại trình duyệt, thời gian truy cập, địa chỉ trang web bạn truy cập ngay trước khi vào website Anhdoor.com, địa chỉ trang web bạn truy cập ngay sau khi rời khỏi website Anhdoor.com…

Khi bạn nhận được bản tin hoặc email quảng cáo từ Anhdoor.com, Anhdoor.com có ​​thể sử dụng một số phương pháp để đảm bảo rằng bạn đã đọc những tài liệu đó và biết bạn đã nhấp vào liên kết nào. Dữ liệu này đo lường hiệu quả của các phương pháp mà Anhdoor.com sử dụng để quảng bá thông tin đến bạn và do đó, có thể cung cấp cho bạn những thông tin phù hợp hơn.

III. Cách sử dụng thông tin

Anhdoor.com sử dụng thông tin thu thập được với các mục đích sau:

• Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch mà bạn yêu cầu;

• Gửi thông tin cho bạn;

• Phân tích, đánh giá và cải thiện sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả trang web), công nghệ và quy trình;

• Cải thiện tương tác và giao tiếp với bạn;

• Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Nếu không có sự đồng ý của bạn, Anhdoor.com không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo của họ.

IV. Chia sẻ thông tin với các bên liên quan

Anhdoor.com có ​​thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh của Anhdoor.com để hoàn thành các giao dịch mà bạn yêu cầu hoặc để điều chỉnh các hoạt động của Anhdoor.com hoặc các tổ chức đó sao cho phù hợp hơn với bạn. Bạn bè.

Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc khi Anhdoor.com có ​​động cơ hợp lý để bảo vệ chính mình, bảo vệ khách hàng hoặc công chúng, Anhdoor.com tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan chức năng nhằm mục đích thực thi pháp luật, phòng chống lừa đảo hoặc các hoạt động hợp pháp khác. .

Ngoài ra, Anhdoor.com cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác giúp Anhdoor.com hoàn thành các giao dịch mà bạn yêu cầu hoặc phân tích, chỉnh sửa và cải thiện các tương tác và liên lạc với bạn. . Anhdoor.com chỉ chia sẻ thông tin này với những đối tác cam kết bảo mật như Anhdoor.com.

Ngoại trừ những điều đã nêu ở trên, Anhdoor.com không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo trừ khi bạn đã đồng ý làm như vậy.

V. Trang web của bên thứ ba

Trang web Anhdoor.com chứa các liên kết trực tiếp đến các trang web của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn. Các trang web này có thể sử dụng các phương pháp thu thập thông tin cá nhân khác với Anhdoor.com và Chính sách này không áp dụng cho các trang web đó. Chúng tôi sử dụng các biểu tượng trước các liên kết đến các trang web của bên thứ ba.

BỞI VÌ. Cập nhật chính sách

Anhdoor.com sẽ thay đổi hoặc cập nhật Chính sách này khi cần thiết. Bạn nên truy cập trang này thường xuyên hoặc định kỳ để xem lại Chính sách bảo mật trên website Anhdoor.com. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách, chúng tôi sẽ có một thông báo đặc biệt trên trang web mà bạn có thể dễ dàng nhận ra. Các thay đổi đối với Chính sách sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi chúng được đăng trên trang này và ngày có hiệu lực đó được nêu ở cuối đoạn này.

Ngày Chính sách có hiệu lực: 19/02/2023.

BẠN ĐANG ĐI BỘ. Liên hệ Anhdoor.com

Nếu bạn cần liên hệ với Anhdoor.com về bất kỳ nội dung bảo mật thông tin nào trên website, vui lòng liên hệ với Anhdoor.com theo địa chỉ: